Başlangıç tarihi: 17 Nisan 2019

Bitiş tarihi: 18 Nisan 2019

Zaman: 13:00 - 14:00

Konum: Büklüm Sokak 38/19 Kavaklıdere ANKARA

Amaç: Evlilik, kadının icra ettiği bir sanattır. Erkeğin Yönetimine bırakılmayacak kadar önemli bir iştir. Tüm canlılarda Eşi Kadın seçer, İlişkiyi Kadın yönetir. Yönetmek için tanımak gerekir. Erkekleri tanımadan bir ilişki yönetilemez. Etkinliğin amacı, kadınların erkekleri, eş seçim tercihlerini, eşlerinden beklentilerini öğrenmeleridir.Kapsamı:

Bu etkinlik için 2015-2016 tarihlerinde Sosyolojik bir saha çalışması yapılmıştır. Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümü kadınlarla yapılmıştır. Bu araştırma sonucuna göre kadınların erkeklerde öncelikli olarak aradıkları bazı kriterler belirlenmiş ve araştırmanın ikinci bölümünün araştırma evreni bu kriterlere göre belirlenmiştir. Kadınlar dürüstlük, sadakat, aşk, yakışıklılık gibi soyut bazı kriterlerin yanında %95 gibi bir oranla “başarı” kriterini işaretlemişlerdir. Başarı, bazı meslek grupları üzerinden somutlaştırılarak nicel bir araştırma için çalışılabilir hale getirilmiştir.

Araştırmanın ikinci ayağı, kadınların belirlediği araştırma evrenine giren başarılı erkekler ile yapılmıştır. Kadınlar evlenmek için başarılı erkekleri ister fakat, acaba o başarılı erkekler evlenecekleri kadında hangi kriterleri ararlar ve evlilik süresince onlardan ne beklerler?

Araştırma evreni Doktorlar, Avukatlar, Mühendisler, Sanatçılar, Bürokratlar, Akademisyenler ve İşadamlarından oluşmaktadır. Araştırma dr.nua tarafından yüz yüze yapılmıştır. 26 soruluk kapsamlı bir soru formuna ilaveten, katılımcı gözlem ve yapılandırılmamış mülakat gibi nitel tekniklerin de kullanıldığı araştırmanın sonucu, sosyolojik bir analiz ve yorumlamaya tabi tutulmuştur.

Hiçbir kadın başarısız bir sevgiliyi de, başarısız bir eşi de istemez. İster evlilik planı yapan biri, isterse de evliliği sürmekte olan biri olun; bilmelisiniz ki “mutluluk tesadüfen değildir”. Mutlu bir ilişki için inisiyatif alın, yönetin. Bu etkinliği alanların “Aşkın Kimyasından Sevginin Simyasına İlişki Yönetimi” etkinliğini de almaları önerilir. İki etkinlik birbirini tamamlamaktadır.


DİKKAT, SADECE KADINLAR KATILABİLİR

YER Merit Eğitim Derneği Kavaklıdere/Ankara
SÜRESİ 60 dk.
ÜCRETİ Kişi başı 56 TL
   BİLETİXTEN BİLET AL  katılım 30 kişi ile sınırlıdır