0%

Aşkın Kimyasından Sevginin Simyasına: İlişki Yönetimi

Aşkın Kimyasından Sevginin Simyasına: İlişki Yönetimi 

Ne var ki aşktan başka, sıradan insanları değme şairlere dönüştüren, romanlar yazdıran, filmlere, destanlara, nesilden nesle anlatılan efsanelere konu olan? Sanattan ve edebiyattan aşkı çıkarsalar geriye ne kalır? HİÇ! Aşk sanattaki gize, tuvaldeki ize, saza, söze ruh verendir. Gerisi oran, gerisi matematik, gerisi muhasebeci hesabı… Sözden aşkı çıkarsalar HİÇ kalır!

Multi-disipliner bir sosyal bilimci olan yazar bu çağı “ilişkilerin kriz çağı” olarak nitelemekte ve “hiçbir aşk hâkim karşısına çıkarılmamalı” hassasiyeti ile bu kitapta aşk ve evliliklerde yaşanan sorunlara bir merhem sunmayı amaçlamaktadır.